ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวกิจกรรมอบรมและค่าย


ภาพข่าวกิจกรรม


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ตารางรอบการแสดงท้องฟ้าจำลอง

วัน/รอบการแสดง รอบพิเศษ
(10.00 น.)
รอบแสดง
(11.00 น.)
รอบพิเศษ
(13.00 น.)
รอบแสดง
(14.00 น.)
รอบแสดง
(15.00 น.)
อังคาร English Show
(ภาษาอังกฤษ)
ปกติ ปกติ ปกติ
พุธ - ปกติ ปกติ ปกติ
พฤหัสบดี - ปกติ ปกติ ปกติ
ศุกร์ - ปกติ ปกติ ปกติ
วัน/รอบการแสดง รอบพิเศษ
(10.00 น.)
รอบแสดง
(11.00 น.)
รอบพิเศษ
(13.00 น.)
รอบแสดง
(14.00 น.)
รอบแสดง
(15.00 น.)
รอบแสดง
(16.00 น.)
เสาร์ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
อาทิตย์ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ

* เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 16.30 น. ปิดบริการ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
* รอบบรรยายภาษาไทย อัตราค่าเข้าชม เด็กคนะละ 20 บาท / ผู้ใหญ่คนละ 30 บาท
* รอบบรรยายภาษาอังกฤษ อัตราค่าเข้าชม เด็กคนละ 30 บาท / ผู้ใหญ่คนละ 50 บาท
* รอบ 10.00 น. ของทุกวันอังคารเป็นรอบบรรยายภาษาอังกฤษและเป็นรอบจองสถาบันการศึกษา
* รอบ 10.00 น. และ 13.00 น. เป็นรอบจองของสถาบันการศึกษา