แจ้งกำหนดการ กติกาและข้อกำหนด เลขที่นั่ง การแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน (เรียงตามที่นั่งสอบ)

ดาวน์โหลดลำดับที่ลงทะเบียน

ดาวน์โหลดกำหนดการ การแข่งขัน

ดาวน์โหลดกติกา ข้อกำหนดการแข่งขัน