ผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินเล็กพลังยางแบบปีก 2 ชั้น

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 และการแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยางแบบปีก 2 ชั้น ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2558 บัดนี้ ได้ดำเนินการแข่งขันฯ ดังกล่าว เสร็จสิ้นแล้ว

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอประกาศผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินเล็กพลังยางแบบปีก 2 ชั้น 2558 ดังนี้ ดาวน์โหลดผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินเล็กพลังยางแบบปีก 2 ชั้น 2558