ชมฟรี!! ในโครงการ “ของขวัญปีใหม่จากใจ กศน.: สนุกวิทย์ Kids Learn เพลินดวงดาว” วันที่ 5 – 9 มกราคม 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมในโครงการ “ของขวัญปีใหม่จากใจ กศน.: สนุกวิทย์  Kids Learn เพลินดวงดาว”  เยาวชนและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ฟรี!! ระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2559 เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ถือเป็นโอกาสดี ที่เยาวชนและประชาชนทั่วไปจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความสุข นำไปสู่แรงบันดาลใจ และความใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จะยกเว้นการเก็บค่าเข้าชม ระหว่างวันที่ 5 – 9 มกราคม 2559เปิดให้เข้าชมส่วนแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเปิดให้เข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองโดยเครื่องฉายดาวระบบกลไกและเลนส์ พร้อมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ และรับชมภาพยนตร์เต็มโดมเรื่องใหม่ล่าสุด เรื่อง มหัศจรรย์แห่งแสงออโรรา จากเครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล โดยเปิดการแสดงรอบละ 50 นาที รองรับผู้ชมได้รอบละ 280 คน ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะมีพิธีเปิดตัวเครื่องฉายดาวอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ มกราคม 2559 สอบถามรายละเอียดการเข้าชม โทร. 0 2392 0508, 0 2392 1773 โทร./โทรสาร. 0 2391 0544 (ในวันและเวลาราชการ)