ร่วมกิจกรรมฟรี!! งานวันเด็กแห่งชาติ 2559 “สนุกวิทย์ Kids Learn เพลินดวงดาว” วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในชื่องาน “สนุกวิทย์  Kids Learn เพลินดวงดาว” วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559  เข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!! ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อเป็นของขวัญสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป นำไปสู่แรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

งานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ นิทรรศการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การแสดงท้องฟ้าจำลอง การแสดงดนตรี โขน มายากล เกม และการตอบปัญหาชิงรางวัล และยังเสริมด้วยกิจกรรมจากหน่วยงานร่วมจัด ได้แก่ กศน.เขตคลองเตย กศน.เขตวัฒนา สถาบันการศึกษาทางไกล กระทรวงพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองทุนเวลาเพื่อสังคม วันเด็กแห่งชาติปีนี้..พบกันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เวลา 09.00 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดการร่วมกิจกรรม โทร. 0 2392 0508, 0 2392 1773 โทร./โทรสาร. 0 2391 0544 (วันและเวลาราชการ)