ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ปิดบริการระหว่างวันจันทร์ ที่ 18 ถึง วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นเวลา 3 วัน จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน