ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ชมภาพการลงนามถวายพระพร