ขอเชิญร่วมแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินเล็กพลังยาง” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญนักเรียนเข้าแข่งขันในนามโรงเรียน ในการแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินเล็กพลังยาง” ซึ่งจะจัดขึ้นในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยจัดการแข่งขันประเภเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559  และการแข่งขันประเภทเครื่องบินเล็กพลังยาง ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ทั้งนี้รับสมัครผู้เข้าแข่งขันในแต่ละประเภท ทีมละ  3 คน โดยแบ่งการแข่งขันแต่ละประเภทเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน/ผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ทาง www.sciplanet.org ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่15 สิงหาคม 2559 และนำส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 คน ทางโทรสาร หมายเลข 0 2392 0508 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทรศัพท์ 0 2392 0508 หรือ 0 2392 5951-5 ต่อ 2019, 2027 โทรสาร  0 2392 0508 และ 0 2391 0544

ดาวน์โหลดเอกสารการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ

ดาวน์โหลดเอกสารการแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง