ผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ วันที่ 18 สิงหาคม 2559

ผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559)

ดาวน์โหลดผลการแข่งขัน