ผลการแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559)

ผลการแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559)