ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการระหว่าง 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2560 เนื่องในเทศกาลปีใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ปิดบริการในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ – วันอังคารที่ มกราคม 2560  เนื่องด้วยวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 1 มกราคม 2560 ตรงกับวันหยุดราชการ มติคณะรัฐมนตรี ได้เพิ่มวันหยุดชดเชยจำนวน 2 วันคือ วันที่ 2 และ 3 มกราคม 2560 ดังนั้น จึงมีวันหยุดช่วงปีใหม่ รวมจำนวน 4 วันจึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน