ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดงาน “เด็กดีของพระราชา” ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ภายใต้แนวคิด เด็กดีของพระราชา” เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระอัจฉริยะภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และน้อมนำความรู้ตามศาสตร์ของพระราชา และพระจริยวัตรของพระองค์ มาเป็นแนวในการปฏิบัติตน และเพื่อให้เด็ก เยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดการแสดงท้องฟ้าจำลอง 9 รอบ และได้จัดเตรียมกิจกรรมหลายรูปแบบไว้บริการ โดยมีไฮไลต์ของงานเป็นกิจกรรมประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา และการประดิษฐ์เรือใบมด เด็กและเยาวชนจะได้รับความรู้และความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์และอวกาศ  และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากหน่วยงานร่วมจัดทั้งภาครัฐและเอกชน

ขอเชิญพ่อแม่ ผู้ปกครอง พาเด็ก ๆ มาร่วมเรียนรู้อย่างสนุกสนานในงาน เด็กดีของพระราชา  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. เด็ก ๆ ร่วมกิจกรรมและเข้าชมท้องฟ้าจำลองฟรี!! มีค่าใช้จ่ายเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขี้นไป แสดงบัตรประชาชนตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดจำหน่ายบัตร เพื่อรับสิทธ์เข้าชมท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการฟรี!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2391 0544 และ 2392 1773 (ในเวลาราชการ)