งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 : เด็กดีของพระราชา (14 ม.ค. 2560)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมในรูปแบบที่เด็กและเยาวชนสามารถทดลองและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนจะได้รับทั้งความรู้ควบคู่ความสนุกสนาน และในปีนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “เด็กดีของพระราชา” โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงเผยแพร่พระอัจฉริยะภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของพระองค์  

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “เด็กดีของพระราชา” ในครั้งนี้ เด็กและเยาวชน ได้ร่วมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน กับกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ภาคีเครื่อข่าย และหน่วยงานร่วมจัดทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับของขวัญ ของรางวัลจากผ้ใหญ่ใจดีกันอย่างถ้วนหน้า ติดตามชมภาพน่ารัก ๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 : เด็กดีของพระราชา