ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560