กำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม ปี 2560

เดือนภาพยนตร์เต็มโดม
มกราคมมหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)
กุมภาพันธ์ขอบฟ้าแห่งใหม่ (New Horizons)
มีนาคมจักรวาลอันเกรี้ยวกราด (Violent Universe)
เมษายนกว่าจะบินได้ (Flight Adventures)
พฤษภาคมมหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)
มิถุนายนขอบฟ้าแห่งใหม่ (New Horizons)
กรกฎาคมจักรวาลอันเกรี้ยวกราด (Violent Universe)
สิงหาคมกว่าจะบินได้ (Flight Adventures)
กันยายนขอบฟ้าแห่งใหม่ (New Horizons)
ตุลาคมสสารมืด (Dark Matter)