กำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม

ลำดับที่เดือนภาพยนตร์เต็มโดม
1เดือนมกราคม 2560มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)
2เดือนกุมภาพันธ์ 2560ขอบฟ้าแห่งใหม่ (New Horizons)
3เดือนมีนาคม 2560จักรวาลอันเกรี้ยวกราด (Violent Universe)
4เดือนเมษายน 2560กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)
5เดือนพฤษภาคม 2560มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)