กำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม ปี 2560

เดือนภาพยนตร์เต็มโดม
มกราคมมหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)
กุมภาพันธ์ขอบฟ้าแห่งใหม่ (New Horizons)
มีนาคมจักรวาลอันเกรี้ยวกราด (Violent Universe)
เมษายนกว่าจะบินได้ (Flight Adventures)
พฤษภาคมมหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)
มิถุนายนขอบฟ้าแห่งใหม่ (New Horizons)
กรกฎาคมจักรวาลอันเกรี้ยวกราด (Violent Universe)
สิงหาคมกว่าจะบินได้ (Flight Adventures)