ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการเนื่องในวันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ปิดบริการเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดบริการตามปกติ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ปิดบริการในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์