ทะเบียนรายชื่อสมาชิกค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 2560

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชน ในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 2560 ในช่วงปิดภาคเรียนระหว่างปีการศึกษานี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ผ่านการทำกิจกรรมปฏิบัติการ เสริมด้วยความสนุกสนานจากเกมส์วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งจะเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ให้เด็กและเยาวชน 

ในการนี้ ได้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 2560 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ครบตามจำนวนที่แต่ละค่ายกำหนดไว้แล้ว ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนสมาชิกค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 2560 ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2392 0508

รายชื่อสมาชิกชาวค่าย DIY Familly Rally
รายชื่อสมาชิกชาวค่าย Kid Can Do
รายชื่อสมาชิกชาวค่าย Robo Club รุ่นที่ 1
รายชื่อสมาชิกชาวค่าย Robot Startup รุ่นที่ 1
รายชื่อสมาชิกชาวค่าย Robot Startup รุ่นที่ 2

รายชื่อสมาชิกชาวค่าย Young Disigner
รายชื่อสมาชิกชาวค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ
รายชื่อสมาชิกชาวค่ายนักดาราศาสตร์น้อย
รายชื่อสมาชิกชาวค่ายนักประดิษฐ์
รายชื่อสมาชิกชาวค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1
รายชื่อสมาชิกชาวค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2
รายชื่อสมาชิกชาวค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3
รายชื่อสมาชิกชาวค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 4