กศน. อำเภอสามโก้ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “พลังวิทย์พิชิตยาเสพติด” (2 มีนาคม 2560)

นักศึกษา กศน. อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 40 คน เข้าเรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์กับยาเสพติด ในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “พลังวิทย์พิชิตยาเสพติด” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยให้นักศึกษา กศน. ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมในนิทรรศการพลังวิทย์พิชิตยาเสพติด เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดประเภทต่าง ๆ และผลกระทบของยาเสพติดที่มีต่ออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย และร่วมกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ชมภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “พลังวิทย์พิชิตยาเสพติด” (2 มีนาคม 2560)