วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จ.สมุทรปราการ (6 – 7 มีนาคม 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัดสำนักงาน กศน. ได้นำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้บริการนอกสถานที่ ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จ.สมุทรปราการ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลากหลาย ได้แก่ ของเล่นชวนคิด โลกใต้เลนส์ โครงสร้างสัตว์ ห่วงโซ่อาหาร สื้อของสัตว์ และ walking dinosaur จัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ผ่านการชมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และแผนที่ดาว กลุ่มดาวจักรราศี ระบบสุริยะ และสนุกสนานกับการชมการแสดง Science Show โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ครู 32 คน ชมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จ.สมุทรปราการ