ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เนื่องในวันจักรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ปิดบริการในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เนื่องในวันจักรี ป็นเวลา 1 วัน จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน