ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2560 ในเทศกาลสงกรานต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ปิดบริการระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2560 ในเทศกาลสงกรานต์  เป็นเวลา 5 วัน จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์