ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมงาน (10 เมษายน 2560)”ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2560

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมงาน “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13:00 น. ทั้งนี้ ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อาวุโส ชมภาพงาน “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2560