สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เปิดตัวเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่นข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น Museum Thailand เพื่อรวบรวมข้อมูลการให้บริการและกิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศูนย์กลางในการวบรวมข้อมูลพิพิธภัณฑ์ องค์ความรู้ การให้บริการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จากทุกภาคส่วนของประเทศไทย สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ http://www.museumthailand.com และสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Museum Thailand ที่ GOOGLE Play