พิธีมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ปี พ.ศ. 2560 (18 เมษายน 2560)

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. ได้รับมอบเงินงบประมาณสนับสนุน จำนวน 444,000 บาท จาก นายนรชัย หลิมศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ณ อาคาร ท 102 ห้องประชุม 4 ชั้น 20 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี

ในปี 2560 กฟผ. ยังคงสนับสนุนงบประมาณโครงการอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่งเป็นการสนับสนุนค่าดำเนินโครงการ เงินรางวัล พร้อมทั้งการศึกษาดูงาน สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทั้งนี้ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ สำหรับนักศึกษา กศน. นี้ ดำเนินการโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจำนวน 18 แห่ง เพื่อคัดเลือกทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับพื้นที่ จำนวน 36 ทีม เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ชมภาพงาน “พิธีมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ปี พ.ศ. 2560″