ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดบริการ ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เปิดบริการ ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจากผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เห็นชอบให้ยกเลิกวันฉัตรมงคลเป็นวันหยุดราชการ จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : กรณีวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล (วันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) และบัดนี้ได้ล่วงพ้นรัชสมัยแล้ว จึงไม่ถือเป็นวันหยุดราชการประจำปี

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.moe.go.th/websm/2017/apr/189.html