ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนพฤษภาคม 2560 เรื่อง “มหัศจรรย์แห่งออโรร่า (Experience the Aurora)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ จากนักวิชาการศึกษา และการแสดงจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง และให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง

กลับมาอีกครั้ง…ตามคำเรียกร้อง สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดม ในเดือนพฤษภาคม 2560 ในเรื่อง “มหัศจรรย์แห่งออโรร่า (Experience the Aurora)” ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เข้าชิงรอบสุดท้ายรางวัล Telly Awards ภาพยนตร์นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ “แสงออโรรา” ซึ่งเป็นแสงสวยงามหลากสีบนท้องฟ้า เกิดจากสนามแม่เหล็กโลก กำลังทำหน้าที่ปกป้องสิ่งมีชีวิตในโลกจากลมสุริยะ เราจะพาผู้ชมไปยังคาบสมุทรอาร์คติก เพื่อชมความสวยงามของแสงออโรรา ผู้ชมจะได้สัมผัสความสวยงามนั้น เสมือนว่าอยู่ที่ขั้วโลกจริง ๆ