ค่าย Robo Club รุ่น 1 (29 – 30 เมษายน 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งนี้ เป็นการเอาใจเยาวชนที่ชื่นชอบการประดิษฐ์หุ่นยนต์ จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ ค่าย Robo Club ซึ่งค่าย Robo Club รุ่น 1 นี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2560 สมาชิกค่ายได้เรียนรู้ทั้งด้านอิเล็กทรอนิกส์ การประกอบหุ่นยนต์  และการเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ เพื่อประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่สามารถปฏิบัติภารกิจตามคำสั่ง ที่เป็นผลงานของตนเองได้ ชมบรรยากาศการเรียนรู้ของสมาชิกค่าย Robo Club รุ่น 1