ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันวิสาขบูชา (10 พฤษภาคม 2560) และวันพืชมงคล (12 พฤษภาคม 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ปิดบริการในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เนื่องในวันพืชมงคล ทั้งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดบริการตามปกติ จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์