ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ (วันที่ 7 – 8 มิ.ย. 59)

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2559  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) มีสมาชิกค่ายฯ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด ในระยะเวลา 2 วัน 1 คืน สมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมปฏิบัติการจรวดขวดน้ำ และจุลินทรีย์ก้นครัว จุดประกายด้านดาราศาสตร์กับการแสดงท้องฟ้าจำลอง และกิจกรรมตั้งกล้องดูดาวบนท้องฟ้าจริง วัดใจกับกิจกรรมท้าทายอย่างกิจกรรม กายแกร่ง..จิตกล้า..ท้าความสูง เด็ก ๆ ได้รับทั้งความรู้คู่ความสนุกสนาน ชมภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์