โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อบป๊อบ (POP POP Boat)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กำหนดดารจัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อป๊อบ (POP POP Boat) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “เรือ POP POP” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2559 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ด้านเทอร์โมไดนามิกส์ หลักการขับเคลื่อนของเรือ และการสร้างสรรค์ผลงานอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้เครื่องยนต์ที่สมบูรณ์ และรูปทรงที่เหมาะสมกับการแข่งขันมากที่สุด

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อป๊อบ (POP POP Boat) ดำเนินการโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ จัดการอบรม จำนวน 2 รุ่น โดยกำหนดจัดรุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 และรุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร  4  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจจำนวนรุ่นละ 40 คน ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมในโครงการฯ นี้ สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2559 (กรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)

3. จัดส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. 02392 0508

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ

ดาวน์โหลดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อป๊อบ (POP POP Boat)