ข่าวกิจกรรม
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพ

วันที่ 8 เม.ย. 2554
 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จัดการอบรมและศึกษาดูงานสำหรับครูภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในกลุ่มประเทศเอเซียและแปซิฟิก โดยมีบุคลากรด้านการศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม  และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (นางสาวสาลิน  วิรบุตร์)  ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ (นางตติยา  ใจบุญ)  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำคณะเข้าศึกษาดูงาน

ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันปิยมหาราช (21/10/2557)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ปิดบริการในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 เป็นเวลา 1 วัน เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงประกาศมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน
ข่าวอื่นๆในหมวด

สงวนลิขสิทธิ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Call Center 1111
ติดต่อกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด
โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773
โทรสาร : 0-2391-0522, 0-2392-0508
e-mail :
nsce@sci-educ.nfe.go.th