ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น.ปิดให้บริการวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านผู้ชมสามารถดูเรื่องและรอบแสดงแต่ละเดือนของท้องฟ้าจำลองได้ที่ เมนูท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เรื่องและรอบแสดง ค่ะ อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมกันนะคะ
  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันปิยมหาราช (21/10/2557)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ปิดบริการในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 เป็นเวลา 1 วัน เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงประกาศมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน
ศว. จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด สิ่งแวดล้อม เรื่อง ปลาเพื่อนรัก (20/10/2557)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย
  ศว. จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง วันที่ 8 ต.ค. 2557 (10/10/2557)

วันพุธที่ 8 ต.ค. 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง
  ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง วันที่ 8 ตุลาคม 2557 (07/10/2557)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามชมจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
  การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน" (21/10/2557)

คณะผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คณะผู้บริหารศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน และเจ้าหน้าที่
  ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (7 - 8 ตุลาคม 2557 ) (14/10/2557)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตสำหรับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2557
  ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (30 ก.ย. - 1 ต.ค. 57) (10/10/2557)

วันที่ 31 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม (24 - 25 ก.ย. 57) (06/10/2557)

ศูนยวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยินดีต้อนรับสมาชิกค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
VDO : Space Lecture
  Understanding Solar Storms "เข้าใจพายุสุริยะ แบบนักวิทยาศาสตร์" (06/06/2556)
  "Physics of Time Travel: ฟิสิกส์ของการเดินทางข้ามเวลา" (10/01/2556)
  "Higgs -The God Particle : อนุภาคต้นกำเนิดมวลสาร - การค้นพบแห่งศตวรรษที่ 21" (27/11/2555)
  "In Search of the Holy Grail: การค้นหาจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งวงการวิทยาศาสตร์" (27/11/2555)
บทความทางวิชาการ
  การออกแบบนิทรรศการ (29/04/2556)

มนุษย์ใช้ทั้งความรู้และความพยายามเพื่อสื่อสารเรื่องราว สาระความรู้ที่ค้นพบต่างๆ และนำเสนอสภาพกาณ์ ด้วยการใช้ทั้งภาษา ท่าทาง เท่านั้นยังไม่พอ จำเป็นต้องใช้วัสดุ วัตถุ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์เองคิดค้นขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ความรู้ และเพื่อกระตุ้นความส่งสัยใคร่รู้ นำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจและการเรียนรู้ขึ้น นั่นจึงเป็นที่มาของการจัดทำ จัดแสดงวัตถุ สิ่งของและสรรค์สร้างบรรยากาศเพื่อการสื่อความหมาย ที่รู้จักกันต่อมา ว่าเป็นการจัด "นิทรรศการ"
ตารางแสดงค่าเข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง
เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 16.30 น. ปิดบริการ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกต์ อัตราค่าเข้าชม เด็ก 20 บาท / ผู้ใหญ่ 30 บาท
วัน/รอบการแสดง รอบพิเศษ
(10.00 น.)
รอบแสดง
(11.00 น.)
รอบพิเศษ
(13.00 น.)
รอบแสดง
(14.00 น.)
อังคาร English Show
(จองล่วงหน้าเป็นหมู่คณะ)
ปกติ ปกติ
พุธ - ปกติ ปกติ
พฤหัสบดี - ปกติ ปกติ
ศุกร์ - ปกติ ปกติ
*หมายเหตุ ทางหน่วยงานจะเปิดรอบพิเศษ(13.00 น.)ในกรณีที่ รอบ 11.00 น. และ 14.00 น. มีผู้ชมเต็มจำนวน
วัน/รอบการแสดง รอบแสดง
11.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น.
เสาร์ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
อาทิตย์ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
ศูนย์วิทยาศาสตร์สำหรับเ้ด็ก บ้านบริรักษ์ฯ
Knowledge Management
แบนเนอร์เกมส์การศึกษา
ระบบจัดการองค์ความรู้
ตะลุยแดนวิทยาศาสตร์
โครงการนักวิทย์น้อยฯ
ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 เข้าสู่ระบบ
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
 แสดงความคิดเห็น
คุณต้องการให้เว็บไซต์ของเรา มีเนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้าง ?
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คลิกเพื่อดูแผนที่แบบขยาย


สงวนลิขสิทธิ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Call Center 1111

ติดต่อกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด
โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773
โทรสาร : 0-2391-0522, 0-2392-0508
e-mail : nsce@sci-educ.nfe.go.th