#ข้อมูล
ลำดับที่1
ชื่อหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ที่ตั้ง928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เนื้อที่38 ไร่ 63 ตารางวา
ตำแหน่งละติจูด13.720148
ตำแหน่งลองติจูด100.583167
เบอร์โทรศัพท์02-392-0508, 02-392-1773, 02-392-5951
เบอร์โทรสาร02-391-0544, 02-391-0522, 02-392-0508
เว็บไซต์www.sciplanet.org
Facebookhttps://www.facebook.com/ScienceCenterForEducation
อีเมลnsce@sci-educ.nfe.go.th
วันทำการวันอังคาร-อาทิตย์
เวลาทำการ09.00-16.30 น.
ประธานพิธีเปิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ฐานข้อมูลกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110