#ข้อมูล
ลำดับที่10
ชื่อหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
ที่ตั้ง28/44 ม.1 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
เนื้อที่18 ไร่
ตำแหน่งละติจูด13.559008
ตำแหน่งลองติจูด100.345303
เบอร์โทรศัพท์034-452-122
เบอร์โทรสาร034-452-122 ต่อ 102
เว็บไซต์www.scissk.com
Facebookhttps://www.facebook.com/scissk/
อีเมลscissk@hotmail.com
วันทำการวันจันทร์-อาทิตย์
เวลาทำการ08.30-16.30 น.
ประธานพิธีเปิดนายสุวิทย์ คุณกิตติ

ฐานข้อมูลกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110