#ข้อมูล
ลำดับที่11
ชื่อหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
ที่ตั้ง193 ม.12 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เนื้อที่50 ไร่
ตำแหน่งละติจูด18.318690
ตำแหน่งลองติจูด99.474372
เบอร์โทรศัพท์054-230-855
เบอร์โทรสาร054-230-857
เว็บไซต์lpsci.nfe.go.th
Facebookhttps://www.facebook.com/lpsci
อีเมลlampangsci@gmail.com
วันทำการวันจันทร์-ศุกร์
เวลาทำการ08.30-17.00 น.
ประธานพิธีเปิดนายพีระ มานะทัศน์

ฐานข้อมูลกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110