#ข้อมูล
ลำดับที่13
ชื่อหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
ที่ตั้งม.3 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
เนื้อที่7 ไร่
ตำแหน่งละติจูด8.544023
ตำแหน่งลองติจูด99.843489
เบอร์โทรศัพท์075-396-363
เบอร์โทรสาร075-396-364
เว็บไซต์www.nakhonsci.com
Facebookhttps://www.facebook.com/nakhonsci/
อีเมลnakhon.sci@gmail.com
วันทำการวันจันทร์-ศุกร์
เวลาทำการ08.30-16.30 น.
ประธานพิธีเปิดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฐานข้อมูลกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110