#ข้อมูล
ลำดับที่14
ชื่อหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
ที่ตั้ง5 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เนื้อที่62 ไร่
ตำแหน่งละติจูด14.029581
ตำแหน่งลองติจูด100.722867
เบอร์โทรศัพท์02-577-5456-9
เบอร์โทรสาร02-577-5455
เว็บไซต์rscience.go.th
Facebookhttps://www.facebook.com/SunyWithyasastrPheuxKarSuksaRangsit/
อีเมลrscience57@gmail.com
วันทำการวันอังคาร-อาทิตย์
เวลาทำการ09.00-16.00 น.
ประธานพิธีเปิดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฐานข้อมูลกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110