#ข้อมูล
ลำดับที่16
ชื่อหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ที่ตั้ง32 ม.2 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
เนื้อที่114 ไร่
ตำแหน่งละติจูด16.038537
ตำแหน่งลองติจูด103.744106
เบอร์โทรศัพท์043-569-340
เบอร์โทรสาร043-569-174
เว็บไซต์www.roietsci.com
Facebookhttps://www.facebook.com/101sci/
อีเมล101sciweb@gmail.com
วันทำการวันอังคาร-อาทิตย์
เวลาทำการ09.00-16.00 น.
ประธานพิธีเปิด-

ฐานข้อมูลกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110