#ข้อมูล
ลำดับที่18
ชื่อหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
ที่ตั้งม.10 อาคารสำนักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
เนื้อที่56.67 ไร่
ตำแหน่งละติจูด6.419278
ตำแหน่งลองติจูด101.794209
เบอร์โทรศัพท์073-530-837
เบอร์โทรสาร073-530-837
เว็บไซต์narasci.go.th
Facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100011244663988
อีเมลnarasci2557@gmail.com
วันทำการ-
เวลาทำการ-
ประธานพิธีเปิด-

ฐานข้อมูลกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110