#ข้อมูล
ลำดับที่2
ชื่อหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
ที่ตั้ง415 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เนื้อที่23 ไร่
ตำแหน่งละติจูด15.249942
ตำแหน่งลองติจูด104.849123
เบอร์โทรศัพท์045-311-879
เบอร์โทรสาร045-315-365
เว็บไซต์www.ubonsci.net
Facebookhttps://www.facebook.com/ubonsci/
อีเมลubon_s@nfe.go.th
วันทำการวันจันทร์-ศุกร์
เวลาทำการ09.00-16.00 น.
ประธานพิธีเปิดนายชุมพล ศิลปอาชา

ฐานข้อมูลกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110