#ข้อมูล
ลำดับที่5
ชื่อหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ที่ตั้ง115 หมู่ 6 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่7 ไร่
ตำแหน่งละติจูด14.351926
ตำแหน่งลองติจูด100.597997
เบอร์โทรศัพท์035-322-485
เบอร์โทรสาร035-322-484
เว็บไซต์-
Facebookhttps://www.facebook.com/sciayu
อีเมลay_sci@yahoo.com
วันทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ08.30 - 16.30 น.
ประธานพิธีเปิดนายปัญจะ เกสรทอง
Quickly generate and embed a Google Map on your site! Click here Visit our website
Top free web directories with high page rank

ฐานข้อมูลกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110