#ข้อมูล
ลำดับที่6
ชื่อหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
ที่ตั้ง1/29 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
เนื้อที่11 ไร่
ตำแหน่งละติจูด6.547611
ตำแหน่งลองติจูด101.285972
เบอร์โทรศัพท์073-214-920
เบอร์โทรสาร073-216-755
เว็บไซต์www.yalasci.com
Facebookhttps://www.facebook.com/yala.sci
อีเมลyalasci@hotmail.com
วันทำการวันจันทร์-ศุกร์
เวลาทำการ08.30-16.30 น.
ประธานพิธีเปิดน.ส.กัญจนา ศิลปอาชา
Quickly generate and embed a Google Map on your site! Click here Visit our website
free web directory add url

ฐานข้อมูลกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110