#ข้อมูล
ลำดับที่9
ชื่อหน่วยงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
ที่ตั้งหน้าค่ายจิรประวัติ ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เนื้อที่12 ไร่
ตำแหน่งละติจูด15.667131
ตำแหน่งลองติจูด100.130992
เบอร์โทรศัพท์056-256-522
เบอร์โทรสาร056-256-523
เว็บไซต์www.nwsci.go.th
Facebookhttps://www.facebook.com/ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์-168562380014595/
อีเมลnakhonsawan_sci@hotmail.co.th
วันทำการวันจันทร์-ศุกร์
เวลาทำการ08.30 - 16.30 น.
ประธานพิธีเปิดนายภิญโญ นิโรจน์

ฐานข้อมูลกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110